Slachtoffer of dader in arbeidsrelatie

Een medewerkster had al langere tijd last van haar arm en schouder en kon daardoor niet goed haar werk meer uitvoeren. Haar werkgever hield in haar ogen weinig rekening met haar fysieke beperkingen en verweet haar dat ze zich aanstelde. Dit griefde haar enorm.

De werkgever op zijn beurt vond dat zij te weinig deed om ander soort werkzaamheden op te pakken. Hij vond ook dat ze door haar geklaag en negatieve houding een wissel trok op de andere medewerkers.

De verwijten waren niet van de lucht, maar ze waren ook allebei moe van het vechten. Ze wilden allebei de werkverhouding beëindigen.
Het was met name zuur omdat ze in het verleden een goede vriendschapsband hadden en zelfs samen op vakantie gingen. 

Bij mij aan tafel ging het alleen nog maar over de prijs van haar vertrek. 

In de ogen van de medewerkster was zij slachtoffer en hij dader. In de ogen van de werkgever was hij slachtoffer en zij dader. 

Wie heeft gelijk? Klopt het allebei? Is er nog een andere visie mogelijk? 

Ben jij een zoeker?

Mark heeft na een tocht langs verschillende baantjes, nu veel plezier in zijn werk en volgt allerlei opleidingen om zich nog verder te ontwikkelen. Als vanzelf komt van alles op zijn pad wat hem weer een mogelijkheid geeft op een nieuwe job. Zijn ouders vinden het maar niets dat hij om de paar jaar van baan verandert, want ze maken zich zorgen over de opbouw van zijn pensioen. Het gebeurde wel eens dat het niet goed afliep en dat Mark een tijdje zonder werk zat. Maar ze zijn ook trots op zijn carrière-stappen. Mark wilde ook steeds maar praten over wat er speelt en hoe hij zaken anders zou kunnen aanpakken. Dat vonden de ouders van Mark een beetje vermoeiend. Mark heeft dit in de gaten gekregen en vermoeit zijn ouders hier nu niet meer mee. Hij heeft een groepje gelijk geïnteresseerden om zich heen verzameld om mee te sparren. Mark is een zoeker. Zijn ouders zijn vinders.

In alle soorten relaties speelt het onderscheid tussen zoeker en vinder een grote rol. Vooral in familierelaties, maar met name in liefdesrelaties, kunnen de verschillen tot problemen leiden. Als de ene partner een zoeker is en de ander een vinder verschillen we zoveel in de aanpak van situaties en de manier van streven naar voldoening, dat het lastig is om de erkenning van de ander te krijgen voor wat ons beweegt. Deze erkenning voor wie we zijn vormt de kern van een relatie. Als dat moeizaam gaat, is dat een bron voor het ontstaan van conflicten.

Meer leren over dit onderwerp en hoe conflicten te voorkomen en op te lossen? 

Corona brengt veel aan het licht

Wat voor inzicht geeft Corona? 

Als je goed om je heen kijkt, dan brengt Corona veel aan het licht. 

De overeenkomsten en verschillen in normen en waarden van en bewustzijnsniveaus  tussen mensen!  

Kijk eens goed: 
Een grote groep mensen laat zich leiden door angst, zoeken veiligheid en zekerheid en volgen de aanwijzingen van overheidswege nauwkeurig op. Een andere groep mensen wil niet naïef zijn, maar zelf beslissen welke maatregelen ze wel of niet passend vinden. Een andere groep geeft zich over aan wat is, verzet zich niet tegen de maatregelen, maar leeft in rust temidden van de chaos.

Tot welke groep behoor jij? 

Hoe ga jij als manager hier mee om? 

Heb je behoefte om te sparren? Neem contact op

Wat klopt er niet?

Een medewerker zegt iets waarvan je voelt dat het niet klopt

Je vraagt je af waarom de leverancier nog altijd de nieuwe voorraad niet geleverd heeft. Het dreigt nu uit de hand te lopen, want de schappen raken leeg…. Wat is er aan de hand? Je informeert bij degene die verantwoordelijk is voor de bestellingen. Hij zegt dat de email met de bestelling is verzonden, maar dat hij er achteraan zal gaan: ‘Misschien is het bij de leverancier misgegaan’. Maar ergens in je onderbuik draait er iets…

Soms weet je gewoon wanneer iets niet klopt. Iemand zegt dat een email is verzonden, maar hij heeft het niet gedaan… Leugentjes om ergens onderuit te komen of om een misslag te verdoezelen. Het is soms moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen.

Lees hoe je dat het beste aanpakt volgens technieken uit mediation in het boek: