High Impact Program

Resultaten

 • Gecommitteerde medewerkers/collega’s in een goed samengesteld team
 • Een open en prettig werkklimaat met effectieve productiviteit
 • Waarin met meer gemak problemen op creatieve wijze worden opgelost
 • Vlotte besluitvorming en bemiddelingsgericht werken

Inzicht in en invloed op

 
 • Verschillen en dynamiek tussen actieve leiders en uitvoerders en passieve leiders en uitvoerders (brainstormer, stimulator, ontwikkelaar en uitvoerder)
 • Ziekteverzuim
 • (lastige) situaties met cliënten/collega’s/medewerkers
 • (verborgen) intenties en machtsstructuren

Wat je leert

De juiste mensen op de juiste plekken en in juiste situaties te zetten voor onderhandelingen, acquisitie, netwerken, onderhandelingen, sollicitaties, beoordelings- en functioneringsgesprekken, conflicthantering, vergaderingen e.d.

Effectieve gedragsveranderingen te bereiken in drie stappen volgens het ‘evolutiesysteem‘  en het ‘mediationmodel‘ in elke situatie:

 • Verzamelen: (verborgen) conflicten/kwesties laten zien, bespreekbaar maken en bevragen. Wat is de ene kant?
 • Onderscheiden: (verborgen) argumenten en belangen laten zien, bespreekbaar maken en onderzoeken. Wat is de andere kant?
 • Verheffen: (verborgen) verlangens laten zien, bespreekbaar maken en helpen realiseren door nieuwe elementen te (laten) toevoegen. Hoe kan het anders?

Training

 • In-company
 • Individueel of met kleine groep operationeel managers
 • 4 keer 1,5 uur (tweewekelijks) met een evaluatie van 1,5 uur na 4 maanden
 • Resultaatgesprek na 12 maanden
 • Coaching op de werkvloer mogelijk
 • Investering vanaf € 937,50 excl. btw

Programma

 

Thema 1.  ‘mindset’ en ‘positionering’ 
– doorlichting organisatie;
–  (actieve en passieve) leiders en uitvoerders, zoekers en vinders, posities in evolutiesysteem;
– leiderschap, machtsstructuren en autoriteitspositie
– in drie stappen naar creatieve oplossingen: verzamelen, onderzoeken en verheffen
– weerstand herkennen, begrijpen en oplossen

Thema 2. ‘Creatieve oplossingen’ 
– veilige setting creëren (meerzijdige ontvankelijkheid en meerzijdige partijdigheid)
– eigen (non)verbale weerstand onderkennen, begrijpen en oplossen;
– oplossen van beperkende gedachten, remmingen en emoties;
– emotie balans architectuur
– nieuwe elementen ontdekken en toevoegen: Limitless Thinking

Thema 3. Grote weerstand, nog creatievere oplossingen 
– van belang naar verlangen: Limitless thinking
– emotie regulering: ‘Emotional scale’ bewandelen;
– grote weerstand oplossen: slachtoffer- en dader en andere interventies
– 3-D (multidimensionaal) denken

Thema 4.  Limitless Thinking 
– oefenen om in creatieve mindset te blijven en creatieve oplossingen te bedenken
– zelfvertrouwen en autoriteitspositie innemen