Introductie

Onder deze introductie staat het werkboek, dat ook een samenvatting van deze training bevat. 
Een betere naam zou wellicht zijn: “het inzichtboek”.
Want door het invullen hiervan maak je je de kennis eigen door ze te benoemen en toe te passen. Na afloop is dit jouw kennis document.

Download hieronder het Werkboek Conflicten Oplossen.
Dit werkboek bevat samenvattingen, zelfreflectie, testvragen, huiswerk en een bonus opdracht