Maak van een moeilijk gesprek een goed gesprek

Het blijft lastig: moeilijke gesprekken voeren.

Als je een beetje gevoel hebt voor je medemens, vind je het niet leuk om iemand te wijzen op zijn of haar disfunctioneren. Het gaat gepaard met spanning en ongemak. 

De meeste managers hebben wel cursussen gevolgd over het voeren van een moeilijk gesprek. Toch blijkt in de praktijk van alledag dat een traject bij disfunctioneren een grillig verloop heeft. Met name de informele fase blijkt lastig. Gemixte signalen geven en ontvangen, de ander de kans willen geven te verbeteren, de confrontatie lastig vinden en daardoor uitstellen. Dit leidt tot veel energie- en tijdverlies, kosten en mogelijk zelfs juridische claims.

Deze week kreeg ik een prachtige gratis ‘checklist bij disfunctioneren‘ van advocaat arbeidsrecht Hans Kamerbeek, dat een helder overzicht geeft van de aan te houden volgorde, met de juridische aspecten. Link met Hans om een exemplaar te ontvangen.

Aanvullend daarop heb ik een ‘checklist voor het voeren van een goed gesprek’ opgesteld. Zodat het met name in de eerste informele fase wat makkelijker wordt om de gesprekken daadwerkelijk te voeren.

Met de 1-2-3 Opgelost! methode en tips over erkenning geven, coachen, ontvankelijk maken en het bespreekbaar maken van het inslaan van een andere richting.

Veel succes!

Checklist goed gesprek Hilde Kroon