1-2-3 Corona

1-2-3 Opgelost! Toegepast op Corona

Hoe gezond om te gaan met de Corona-situatie bezien vanuit de drie pijlers van bewustzijn uit het Evolutie Systeem:

Veel mensen zijn bang om besmet te worden en zijn – hoewel beperkend – blij met de maatregelen. Gezondheid staat immers voorop. Andere mensen vinden de maatregelen overdreven en gaan in verzet. Hoe denk jij hierover? Hoe ga jij hiermee om?

 1. Verzamelen van argumenten
  Het is een – meer dan ‘gewoon’ heftig griepvirus, waar we – zeker als we verminderde weerstand hebben– erg zwaar ziek van kunnen worden en kunnen sterven. Herstel/revalidatie duurt lang. We moeten elkaar en vooral de zwakkeren beschermen. Gezondheid gaat voor geld. We zeggen: “Als je je niet aan de maatregelen houdt, ben je asociaal bezig!”  We voelen ons regelmatig het ‘slachtoffer’ van deze mensen én van het virus en de omstandigheden.

Plus: We dragen met ons allen zorg voor elkaars gezondheid.
Min: Uit (overlevings)angst frustratie en boosheid als anderen zich er niet aan houden, (on)bewust dwangmatig anderen willen controleren en aan banden leggen.

Dit is de ‘kind-fase’ uit het Evolutie-Systeem: Wederzijdse zorgbehoefte en loyaliteit staan voorop.

 1. Belangen onderscheiden van verschillende kanten
  We moeten kritisch kijken: Het zijn met name de mensen die kwetsbaar zijn die zwaar onder Corona lijden en dat is erg, maar de sterftecijfers over het hele jaar bezien zijn niet anders dan andere jaren. Het is geen reden om de (wereld)economie stil te leggen. De maatregelen zijn in die zin misschien wel wat overdreven. De ziekenhuizen raken wel vol en andere – ook erg belangrijke zorg – komt in de knel. Dat is zorgelijk.
  Wellicht spelen er grotere commerciële en politieke belangen van enkelen mee, maar dat weten we niet zeker en we kunnen dat ook niet goed controleren. We voelen ons het ‘slachtoffer” door de beperkende maatregelen, maar zien ook wel dat anderen ons als ‘dader’ zien, als we de maatregelen in de wind slaan.

Plus: Kritisch kijken naar wat te ver gaat en wat redelijk is
Min: Uit egoïsme andere mensen in gevaar brengen

Dit is de ‘puber-fase’ uit het Evolutie Systeem: Eigen waarheid uitzoeken, eigen keuzes willen maken,  kritisch zijn en de ‘andere’ kant willen beleven.

 1. Verheffen van het verlangen
  We willen zoveel mogelijk het eigen leven op een fijne manier kunnen leven, zonder anderen ongerust te maken. We houden ons dus aan de regels die de maatschappij opstelt, zonder in verzet/weerstand te gaan, want we begrijpen waarom mensen handelen zoals ze handelen. We kijken naar de nieuwe kansen en mogelijkheden die de situatie met zich meebrengt.  We voelen ons niet meer het slachtoffer en ook niet de dader.

Plus: Alles wat er gebeurt geeft kans op inzicht en ontwikkeling
Min: Het gevoel ‘beter’ te zijn dan de rest, maakt dat je wel eens vernederend uit de hoek kunt komen.

Dit is de volwassenenfase uit het Evolutie Systeem. Samenwerken en begrip voor jezelf én de ander staan voorop,