Teamissues

Heb ik het verkeerd gezien?

Je bent er klaar voor. Je wilt niet meer in, maar aan je onderneming werken. Daarom heb je een team samengesteld. 

Je hebt behoefte om te sparren over belangrijke beslissingen, aangaande strategie en marketing, dus je neemt een manager aan van wie je verwacht dat deze je daarbij kan helpen. 

Je keus valt op een enthousiast, initiatiefrijk persoon in wie je veel potentie ziet en die je graag als je rechterhand wilt. Alles gaat goed van start, er wordt hard gewerkt, maar na verloop van tijd, valt het je toch tegen. De manager leeft niet op naar je verwachtingen. Er wordt hard gewerkt, maar sparren over het uitzetten van de lijnen, blijkt toch lastig. Het kost aan beide zijden energie en het plezier in het samenwerken gaat er een beetje af. 

Jij voelt je niet gehoord en geïrriteerd, omdat je niet krijgt wat je hebt verwacht. De ander voelt zich ook niet gehoord en zeker niet gewaardeerd, omdat hij enerzijds vindt dat de verwachtingen onterecht zijn en anderzijds hij naar beste vermogen heel wat levert en meedenkt. Het geeft ook nog eens onrust in de rest van het team. En je vraagt je af: “Hoe zijn we hier verzeilt geraakt?” Het klikte zo goed bij het sollicitatiegesprek en de initiatieven van de manager beloofden zo veel meer. Het leek de perfecte match “Heb ik het dan zo verkeerd gezien?”, vraag je je af.

De basis van conflict oplossen

Het systeem bepaalt de uitkomst!

De problemen waar ondernemers tegenaan lopen en die het meeste energie kosten, zijn problemen in en met het eigen team en samenwerkingspartners.

 

Disfunctioneren, verschil in inzicht, ego en machtsspel. Weerstand, ‘slachtoffer’ of ‘dader’ modus. Er is soms geen land mee te bezeilen. Je kunt ‘praten als Brugman’, maar wat je ook zegt, het komt niet binnen. Frustratie over en weer. Er ontstaan conflicten.

 

 • Als we niets doen met deze conflicten, ontstaat er chaos.
 • Als we het conflict door een ‘derde’ (bijvoorbeeld rechter) laten oplossen, er een winnaar en een verliezer.
 • Als we gaan onderhandelen sluiten we een compromis.
  Niemand wint, niemand verliest.
 • Als we gaan bemiddelen (mediation toepassen) krijgen we een win-win voor iedereen.

Als jij je er bewust van bent, dat:

 • je dagelijks meerdere conflicten hebt
 • je in elke situatie kiest voor een aanpak
 • je, door een bepaald systeem te kiezen, in feite de uitkomst bepaalt
 • als je kiest voor een multi-dimensionaal systeem, waarmee je meerdere perspectieven kunt ontlokken, je een win-win uitkomst krijgt en meer impact hebt
 • dat je de ander door een universeel multi-dimensionaal systeem tot inzicht kunt verleiden, 

kun je zelfs een win-win-win situatie bereiken.

 

Oorzaak en oorsprong

De oorzaak van een conflict is feitelijk alleen een aanleiding. Het gaat eerst vooral over argumenten. Dieper liggend gaat het om de belangen die we hebben. Waarom doen mensen wat ze doen? Waarom kan de één iets wel en de ander niet? Waarom vindt de ene mens iets vanzelfsprekend juist, wat de ander pertinent als onjuist ervaart? Waarom doet de ene mens iets uit volle overtuiging van zijn of haar gelijk en vanuit diens denkwijze volledig gerechtvaardigd. Terwijl een ander denkt: “Hoe kom je erbij?” En dat terwijl we allemaal gewoon proberen om een goed mens te zijn en het goede te doen. We investeren allemaal van alles in relaties en werk, maar krijgen zelden terug wat we verwachten, of waardering voor wat we hebben ingebracht.

Nog dieper dan de oorzaak en de belangen, ligt de oorsprong van het conflict. Het verlangen om gehoord, gezien of gewaardeerd te worden voor wat we geïnvesteerd hebben, vanuit onze normen en waarden en in onze specifieke kwaliteiten als zoeker, vinder, passieve of actieve leider/uitvoerder. Kwaliteiten, waarvan we ons zelf vaak niet eens bewust zijn dat we ze hebben of niet en waarover we jaloers zijn op anderen die hebben, wat we zelf niet hebben. 

Als dit te lang duurt, raakt de balans van geven en ontvangen uit evenwicht. Er ontstaat een ‘openstaande rekening‘. Deze willen we vereffend zien. Als dat lange tijd niet gebeurt, kan er zelfs een ‘roulerende rekening’ ontstaan. “Managers voldoen niet, ze zien het gewoon niet goed”, of “Managers profiteren alleen maar”, of iets dergelijks. Machtsstrijd, gevoelens van onmacht, irritatie en frustratie belemmeren de groei van het bedrijf. Ziekteverzuim is de kostenpost.

In de kern is het eenvoudig 

Om deze macht-onmacht-manipulatie-cirkels te doorbreken, moeten we de oorsprong aanpakken.

Hier is al veel over geschreven, maar in de kern is het eenvoudig.
Uit (alternatieve) psychologische en (rechts) filosofische materie heb ik de rode lijn gedestilleerd: alles en iedereen – hoe verschillend ook – volgt een universeel, multidimensionaal groeimodel

Dit universele, multidimensionale groeimodel noem ik het Evolutie Systeem. Het gaat niet alleen over onze fysieke, geestelijke en mentale ontwikkeling als mens, maar is ook van toepassing op de ontwikkeling van producten, diensten en methoden. 

Door dit overkoepelende Evolutie Systeem te gebruiken, kunnen we conflicten en onze ontwikkeling in een heel ander licht zien. Oplossingen zijn in drie – in wezen – eenvoudige stappen te realiseren: verzamelen van feiten (kindfase), onderscheiden van belangen (puberfase) en verheffen van verlangen (volwassenefase). 

We laten het conflict door een nieuw perspectief oplossen, omdat we echt begrijpen wat mensen kunnen, waarom mensen doen wat ze doen en hoe we ze kunnen laten groeien in hun specifieke kwaliteiten.

 

Als je dit systeem zelf begrijpt, kun je het ook uitleggen aan anderen. Iedereen begrijpt wat je bedoelt, wat er gebeurt. Het is dan makkelijker om – zonder veroordeling – alles te benoemen en bespreekbaar te maken. Dat is bevredigend. Zelfs als de ander weigert er iets mee te doen. Het wordt dan immers duidelijk dat de ander weigert en wat de consequenties daarvan zijn.

We kunnen met dit systeem heel eenvoudig uitleggen:

 • wat er gebeurt,
 • waarom het gebeurt, en
 • helpen de win-win te zien
 • zelfs verder dan dat: begrip van het ‘grote geheel’: win-win-win.

Het Evolutie Systeem is het overkoepelende
multidimensionale groeimodel, dat elke methode en alle systemen in zich verenigt. Welke methode we ook kiezen te gebruiken, het begint altijd met de eerste stap uit het Evolutie Systeem: verzamelen van de feiten, gedrag, omstandigheden, argumenten. 

Een ideaal team samenstellen

Met deze kennis kun je een op elkaar afgestemd team samenstellen en en goede samenwerkingspartners uitzoeken en je ideale klanten aantrekken. Je let dan op zoekers en vinders, actieve en passieve leiders en uitvoerders en de bewustzijnsniveaus van de betrokkenen en de positieve kwaliteiten.

Zo kun je als ondernemer en manager in elke situatie impact hebben en ‘toegevoegde waarde’ creëren, met een sterk team of samenwerkingspartners, en met je cliënten/klanten. 

Hoe dat in de praktijk werkt, laat ik je zien aan de hand van voorbeelden in het Webinar ‘Conflicten Oplossen!’ bij beUnited Webinar op woensdag 23 december a.s. om 19.00 uur.

Conflicten Oplossen!

Opgewonden Standjes en Bevredigende Oplossingen

In mijn boek ‘Opgewonden Standjes en Bevredigende Oplossingen”, over mediation op de werkvloer, wordt de theorie rond de 1-2-3 Opgelost! methode en andere interventies uit het Evolutie Systeem uitgelegd en uitgewerkt aan de hand van vele praktijkvoorbeelden.

 

Opgewonden Standjes en bevredigende oplossingen