Teamissues

Heb ik het verkeerd gezien?

Je bent er klaar voor. Je wilt niet meer in, maar aan je onderneming werken. Daarom heb je een team samengesteld. 

Je hebt behoefte om te sparren over belangrijke beslissingen, aangaande strategie en marketing, dus je neemt een manager aan van wie je verwacht dat deze je daarbij kan helpen. 

Je keus valt op een enthousiast, initiatiefrijk persoon in wie je veel potentie ziet en die je graag als je rechterhand wilt. Alles gaat goed van start, er wordt hard gewerkt, maar na verloop van tijd, valt het je toch tegen. De manager leeft niet op naar je verwachtingen. Er wordt hard gewerkt, maar sparren over het uitzetten van de lijnen, blijkt toch lastig. Het kost aan beide zijden energie en het plezier in het samenwerken gaat er een beetje af. 

Jij voelt je niet gehoord en geïrriteerd, omdat je niet krijgt wat je hebt verwacht. De ander voelt zich ook niet gehoord en zeker niet gewaardeerd, omdat hij enerzijds vindt dat de verwachtingen onterecht zijn en anderzijds hij naar beste vermogen heel wat levert en meedenkt. Het geeft ook nog eens onrust in de rest van het team. En je vraagt je af: “Hoe zijn we hier verzeilt geraakt?” Het klikte zo goed bij het sollicitatiegesprek en de initiatieven van de manager beloofden zo veel meer. Het leek de perfecte match “Heb ik het dan zo verkeerd gezien?”, vraag je je af.

De basis van conflict oplossen

Het systeem bepaalt de uitkomst!

De problemen waar ondernemers tegenaan lopen en die het meeste energie kosten, zijn problemen in en met het eigen team en samenwerkingspartners.

 

Disfunctioneren, verschil in inzicht, ego en machtsspel. Weerstand, ‘slachtoffer’ of ‘dader’ modus. Er is soms geen land mee te bezeilen. Je kunt ‘praten als Brugman’, maar wat je ook zegt, het komt niet binnen. Frustratie over en weer. Er ontstaan conflicten.

 

 • Als we niets doen met deze conflicten, ontstaat er chaos.
 • Als we het conflict door een ‘derde’ (bijvoorbeeld rechter) laten oplossen, er een winnaar en een verliezer.
 • Als we gaan onderhandelen sluiten we een compromis.
  Niemand wint, niemand verliest.
 • Als we gaan bemiddelen (mediation toepassen) krijgen we een win-win voor iedereen.

Als jij je er bewust van bent, dat:

 • je dagelijks meerdere conflicten hebt
 • je in elke situatie kiest voor een aanpak
 • je, door een bepaald systeem te kiezen, in feite de uitkomst bepaalt
 • als je kiest voor een multi-dimensionaal systeem, waarmee je meerdere perspectieven kunt ontlokken, je een win-win uitkomst krijgt en meer impact hebt
 • dat je de ander door een universeel multi-dimensionaal systeem tot inzicht kunt verleiden, 

kun je zelfs een win-win-win situatie bereiken.

 

Oorzaak en oorsprong

De oorzaak van een conflict is feitelijk alleen een aanleiding. Het gaat eerst vooral over argumenten. Dieper liggend gaat het om de belangen die we hebben. Waarom doen mensen wat ze doen? Waarom kan de één iets wel en de ander niet? Waarom vindt de ene mens iets vanzelfsprekend juist, wat de ander pertinent als onjuist ervaart? Waarom doet de ene mens iets uit volle overtuiging van zijn of haar gelijk en vanuit diens denkwijze volledig gerechtvaardigd. Terwijl een ander denkt: “Hoe kom je erbij?” En dat terwijl we allemaal gewoon proberen om een goed mens te zijn en het goede te doen. We investeren allemaal van alles in relaties en werk, maar krijgen zelden terug wat we verwachten, of waardering voor wat we hebben ingebracht.

Nog dieper dan de oorzaak en de belangen, ligt de oorsprong van het conflict. Het verlangen om gehoord, gezien of gewaardeerd te worden voor wat we geïnvesteerd hebben, vanuit onze normen en waarden en in onze specifieke kwaliteiten als zoeker, vinder, passieve of actieve leider/uitvoerder. Kwaliteiten, waarvan we ons zelf vaak niet eens bewust zijn dat we ze hebben of niet en waarover we jaloers zijn op anderen die hebben, wat we zelf niet hebben. 

Als dit te lang duurt, raakt de balans van geven en ontvangen uit evenwicht. Er ontstaat een ‘openstaande rekening‘. Deze willen we vereffend zien. Als dat lange tijd niet gebeurt, kan er zelfs een ‘roulerende rekening’ ontstaan. “Managers voldoen niet, ze zien het gewoon niet goed”, of “Managers profiteren alleen maar”, of iets dergelijks. Machtsstrijd, gevoelens van onmacht, irritatie en frustratie belemmeren de groei van het bedrijf. Ziekteverzuim is de kostenpost.

In de kern is het eenvoudig 

Om deze macht-onmacht-manipulatie-cirkels te doorbreken, moeten we de oorsprong aanpakken.

Hier is al veel over geschreven, maar in de kern is het eenvoudig.
Uit (alternatieve) psychologische en (rechts) filosofische materie heb ik de rode lijn gedestilleerd: alles en iedereen – hoe verschillend ook – volgt een universeel, multidimensionaal groeimodel

Dit universele, multidimensionale groeimodel noem ik het Evolutie Systeem. Het gaat niet alleen over onze fysieke, geestelijke en mentale ontwikkeling als mens, maar is ook van toepassing op de ontwikkeling van producten, diensten en methoden. 

Door dit overkoepelende Evolutie Systeem te gebruiken, kunnen we conflicten en onze ontwikkeling in een heel ander licht zien. Oplossingen zijn in drie – in wezen – eenvoudige stappen te realiseren: verzamelen van feiten (kindfase), onderscheiden van belangen (puberfase) en verheffen van verlangen (volwassenefase). 

We laten het conflict door een nieuw perspectief oplossen, omdat we echt begrijpen wat mensen kunnen, waarom mensen doen wat ze doen en hoe we ze kunnen laten groeien in hun specifieke kwaliteiten.

 

Als je dit systeem zelf begrijpt, kun je het ook uitleggen aan anderen. Iedereen begrijpt wat je bedoelt, wat er gebeurt. Het is dan makkelijker om – zonder veroordeling – alles te benoemen en bespreekbaar te maken. Dat is bevredigend. Zelfs als de ander weigert er iets mee te doen. Het wordt dan immers duidelijk dat de ander weigert en wat de consequenties daarvan zijn.

We kunnen met dit systeem heel eenvoudig uitleggen:

 • wat er gebeurt,
 • waarom het gebeurt, en
 • helpen de win-win te zien
 • zelfs verder dan dat: begrip van het ‘grote geheel’: win-win-win.

Het Evolutie Systeem is het overkoepelende
multidimensionale groeimodel, dat elke methode en alle systemen in zich verenigt. Welke methode we ook kiezen te gebruiken, het begint altijd met de eerste stap uit het Evolutie Systeem: verzamelen van de feiten, gedrag, omstandigheden, argumenten. 

Een ideaal team samenstellen

Met deze kennis kun je een op elkaar afgestemd team samenstellen en en goede samenwerkingspartners uitzoeken en je ideale klanten aantrekken. Je let dan op zoekers en vinders, actieve en passieve leiders en uitvoerders en de bewustzijnsniveaus van de betrokkenen en de positieve kwaliteiten.

Zo kun je als ondernemer en manager in elke situatie impact hebben en ‘toegevoegde waarde’ creëren, met een sterk team of samenwerkingspartners, en met je cliënten/klanten. 

Hoe dat in de praktijk werkt, laat ik je zien aan de hand van voorbeelden in het Webinar ‘Conflicten Oplossen!’ bij beUnited Webinar op woensdag 23 december a.s. om 19.00 uur.

Conflicten Oplossen!

Opgewonden Standjes en Bevredigende Oplossingen

In mijn boek ‘Opgewonden Standjes en Bevredigende Oplossingen”, over mediation op de werkvloer, wordt de theorie rond de 1-2-3 Opgelost! methode en andere interventies uit het Evolutie Systeem uitgelegd en uitgewerkt aan de hand van vele praktijkvoorbeelden.

 

Opgewonden Standjes en bevredigende oplossingen

Sinterklaas verpietert: problemen op de werkvloer

Sinterklaas is erg verdrietig. Het werken is erg lastig dit jaar.  Hij en zijn Pieten mogen niet het dak op, niet op straat komen, want dat trekt mensenmassa’s en in deze Corona tijd zijn de mensen bang elkaar te besmetten of besmet te worden. 

Zal het lukken vanavond op tijd alle cadeautjes bij de kinderen te brengen? Hij zit met de handen in het haar. De anders zo rustige goedheiligman is toch een beetje opgewonden ervan. Het maakt hem ook boos. Hij is niet boos op de regeltjes en degenen die ze gemaakt hebben, maar op de omstandigheden, die hem het werken zo lastig maken!

Gelukkig kreeg hij het boek van Hilde Kroon “Opgewonden Standjes en Bevredigende Oplossingen’ al in handen, voordat het officieel uitkomt volgende week. Het heeft hem geholpen een bevredigende oplossing te vinden!

Wie je weten welke? En hoe je zelf problemen op de werkvloer kunt omzetten naar win-win-win situaties? Volg de gratis workshop bij de online Boekpresentatie op zaterdag 12 december a.s. van 11.00-12.30 uur.

Maak van een moeilijk gesprek een goed gesprek

Het blijft lastig: moeilijke gesprekken voeren.

Als je een beetje gevoel hebt voor je medemens, vind je het niet leuk om iemand te wijzen op zijn of haar disfunctioneren. Het gaat gepaard met spanning en ongemak. 

De meeste managers hebben wel cursussen gevolgd over het voeren van een moeilijk gesprek. Toch blijkt in de praktijk van alledag dat een traject bij disfunctioneren een grillig verloop heeft. Met name de informele fase blijkt lastig. Gemixte signalen geven en ontvangen, de ander de kans willen geven te verbeteren, de confrontatie lastig vinden en daardoor uitstellen. Dit leidt tot veel energie- en tijdverlies, kosten en mogelijk zelfs juridische claims.

Deze week kreeg ik een prachtige gratis ‘checklist bij disfunctioneren‘ van advocaat arbeidsrecht Hans Kamerbeek, dat een helder overzicht geeft van de aan te houden volgorde, met de juridische aspecten. Link met Hans om een exemplaar te ontvangen.

Aanvullend daarop heb ik een ‘checklist voor het voeren van een goed gesprek’ opgesteld. Zodat het met name in de eerste informele fase wat makkelijker wordt om de gesprekken daadwerkelijk te voeren.

Met de 1-2-3 Opgelost! methode en tips over erkenning geven, coachen, ontvankelijk maken en het bespreekbaar maken van het inslaan van een andere richting.

Veel succes!

Checklist goed gesprek Hilde Kroon

De groenteboer op de hoek

De Groenteboer, die meer omzet wilde.

Peter is mijn groenteboer op de hoek, de lokale connector in de wijk, zo te zeggen. 

Hij bestaat al jarenlang en draaide een redelijke omzet, maar in zijn verhalen hoorde je toch wel een ondertoon: “Ja, die grote supermarkt verderop trekt wel erg veel klanten weg met al die reclame en natuurlijk hadden ze totaal geen gevoel voor service met al die pubers voor een jeugdloon” (eerste pijler: Wat gebeurt er?)

Hij voelde zich een beetje het slachtoffer van de grote jongens.

Maar een jaar geleden draaide het helemaal. Iedere keer als ik in de zaak van Peter kwam dan stelde hij me vragen. Rare vragen over waar ik behoefte aan had enzo. Hij vroeg ook mijn e-mail adres.

En zo kreeg ik mailtjes van Peter, over wat er in de aanbieding was, dat er volgende week geen bietjes werden geleverd door de groothandel en zelfs een keer dat het zou gaan ijzelen en je beter de dag daarvoor je groente en fruit kon inslaan. En ook het assortiment van Peter werd anders.

“Peter”, vroeg ik “waarom ben je me gaan mailen?”.

Het verhaal was als volgt:  Zijn oudste zoon had een online marketing training gevolgd en had hem als proefpersoon vragen gesteld. En Peter was wakker geworden, heel wakker. Hij zag wat hij zélf kon doen om meer omzet te halen (tweede pijler).

Peter besefte dat hij zijn klanten nog op een andere manier kon benaderen dan alleen een praatje bij het afrekenen (derde pijler: hoe kan het anders?). Dat hij schaarse informatie had over prijzen, leveringsoverschot of problemen die hij exclusief kon delen met zijn klanten (nieuwe elementen) en vooral besefte hij in dat persoonlijke contact zijn kracht was. En dat het aan de klant was om te beslissen of hij dit wilde of de onpersoonlijke benadering van de grote supermarkt.

Hij had ontdekt dat je je klanten kon mailen, appen en op andere manieren kon bereiken, dat je teksten kon schrijven die persoonlijk waren en extra informatief , omdat ze ingingen op de behoefte van de klant.

Hoe zit bij jou? Ben je – net als Peter – bereid om breder te kijken?

Sta je open voor meer informatie die je direct verder brengt en die je omzet verhoogt? 

En … kun je kiezen welke onderwerpen je meteen een groeisprong geven als je kijkt naar de volgenden onderwerpen: Direct Sales, Winnende Offertes, Online Producten, Verbinding maken, Financieel inzicht, e-Mail Marketing, Conflicten oplossen, Teksten schrijven, Retail marketing, Klant profilering, Facebook adverteren, Pitchen en Presenteren.

Het mooie is dat je niet hoeft te kiezen. Je krijgt ze allemaal. Maar rustig aan, je hebt twaalf maanden om alles te volgen en te implementeren. Doe er één per maand en haal alles eruit wat erin zit!

Wat is jouw eerste keuze? Kijk op

beUnited ZZP MKB Nederland

Hoe ga ik om met de bullebakken?

Hoe ga ik om met de bullebakken en heethoofden?

Dat is de vraag die ik het meest krijg als het om vervelende kwesties op de werkvloer gaat.
In het boek: Opgewonden Standjes en Bevredigende Oplossingen”, over mediation op de werkvloer, geef ik het antwoord.

En leg ik je uit hoe je altijd en overal in 3 stappen win-win kunt bereiken, zelfs als de ander niet meewerkt. Zodat je nooit meer met je mond vol tanden hoeft te staan.

Op aanwijzingen van jullie is het cover-ontwerp aangepast. Voor mij een grote stap en spannend, iets wat ik nog niet bedacht had: mezelf op de voorkant. Maar het voelt wel goed. Bedankt voor de tip @Martin Siemons.

Ik wil graag een verzoek doen. Want het boek gaat bijna naar de drukker. Ben je een manager of medewerker? Zou je willen voorlezen?Want ik wil graag feedback horen van de mensen voor wie het geschreven is. Nog niemand (op 15 mensen na 😉) hebben het boek gelezen.

En sindsdien heeft het een hele transformatie ondergaan.
Meer voorbeelden , smeuïger.

Ga naar de pagina om aan te melden  (je ontvangt dan de link naar de download). Laat daar ook je reactie achter!

Geen tijd? Geen probleem. Even goede vrienden. Weet dat ik je dankbaar ben voor je mening en ik het boek zo nog interessanter kan maken. Als kleine blijk van dankbaarheid vermeld ik je naam in het boek als meelezer!

Over één week heb ik je reactie nodig, want dan kan ik die nog verwerken

1-2-3 Corona

1-2-3 Opgelost! Toegepast op Corona

Hoe gezond om te gaan met de Corona-situatie bezien vanuit de drie pijlers van bewustzijn uit het Evolutie Systeem:

Veel mensen zijn bang om besmet te worden en zijn – hoewel beperkend – blij met de maatregelen. Gezondheid staat immers voorop. Andere mensen vinden de maatregelen overdreven en gaan in verzet. Hoe denk jij hierover? Hoe ga jij hiermee om?

 1. Verzamelen van argumenten
  Het is een – meer dan ‘gewoon’ heftig griepvirus, waar we – zeker als we verminderde weerstand hebben– erg zwaar ziek van kunnen worden en kunnen sterven. Herstel/revalidatie duurt lang. We moeten elkaar en vooral de zwakkeren beschermen. Gezondheid gaat voor geld. We zeggen: “Als je je niet aan de maatregelen houdt, ben je asociaal bezig!”  We voelen ons regelmatig het ‘slachtoffer’ van deze mensen én van het virus en de omstandigheden.

Plus: We dragen met ons allen zorg voor elkaars gezondheid.
Min: Uit (overlevings)angst frustratie en boosheid als anderen zich er niet aan houden, (on)bewust dwangmatig anderen willen controleren en aan banden leggen.

Dit is de ‘kind-fase’ uit het Evolutie-Systeem: Wederzijdse zorgbehoefte en loyaliteit staan voorop.

 1. Belangen onderscheiden van verschillende kanten
  We moeten kritisch kijken: Het zijn met name de mensen die kwetsbaar zijn die zwaar onder Corona lijden en dat is erg, maar de sterftecijfers over het hele jaar bezien zijn niet anders dan andere jaren. Het is geen reden om de (wereld)economie stil te leggen. De maatregelen zijn in die zin misschien wel wat overdreven. De ziekenhuizen raken wel vol en andere – ook erg belangrijke zorg – komt in de knel. Dat is zorgelijk.
  Wellicht spelen er grotere commerciële en politieke belangen van enkelen mee, maar dat weten we niet zeker en we kunnen dat ook niet goed controleren. We voelen ons het ‘slachtoffer” door de beperkende maatregelen, maar zien ook wel dat anderen ons als ‘dader’ zien, als we de maatregelen in de wind slaan.

Plus: Kritisch kijken naar wat te ver gaat en wat redelijk is
Min: Uit egoïsme andere mensen in gevaar brengen

Dit is de ‘puber-fase’ uit het Evolutie Systeem: Eigen waarheid uitzoeken, eigen keuzes willen maken,  kritisch zijn en de ‘andere’ kant willen beleven.

 1. Verheffen van het verlangen
  We willen zoveel mogelijk het eigen leven op een fijne manier kunnen leven, zonder anderen ongerust te maken. We houden ons dus aan de regels die de maatschappij opstelt, zonder in verzet/weerstand te gaan, want we begrijpen waarom mensen handelen zoals ze handelen. We kijken naar de nieuwe kansen en mogelijkheden die de situatie met zich meebrengt.  We voelen ons niet meer het slachtoffer en ook niet de dader.

Plus: Alles wat er gebeurt geeft kans op inzicht en ontwikkeling
Min: Het gevoel ‘beter’ te zijn dan de rest, maakt dat je wel eens vernederend uit de hoek kunt komen.

Dit is de volwassenenfase uit het Evolutie Systeem. Samenwerken en begrip voor jezelf én de ander staan voorop,

 

De tijd dringt!

De tijd dringt!  Op mijn verjaardag 8 november a.s. staat de lancering van mijn boek over ‘mediation op de werkvloer’ gepland!
Ga ik het halen??

Dankzij jullie hulp  – waarvoor dank – heb ik de titel gekozen! 

OPGEWONDEN STANDJES, BEVREDIGENDE OPLOSSINGEN
Mediation op de werkvloer

Nu nog de cover.

Mijn voorkeur gaat uit naar de middelste: grijs met rood.
Doelgroep is de zakelijke markt: Operationeel management en medewerkers. De blauwe vind ik wat flets.  Het geel sprankelt, maar meer voor ander soort publiek.

Wat vind jij….??

Bij voorinschrijving ontvang je behalve het boek óók het gratis ZAKBOEKJE met de uitleg van de kernboodschap 1-2-3 Opgelost! en handige checklists om te kunnen beoordelen waar jij én de ander zit in het Evolutie Systeem :-)).

Zo ben je altijd en in elke situatie goed voorbereid!

PS  Mijn leeftijd is geen geheim hoor 🙂
Ik word 45 jaar, een respectable leeftijd voor een mediator!

Mayke Smit at the Mediation Table

Systemic Work in Mediation

In dealing with conflicts as a Mediator, the main goal is to resolve the conflict for both parties in the
most optimal way. Most of the time this works out fine. There are times, however, when you just
can’t seem to get a handle on it. You believe you have resolved the situation, just to see the conflict
flare up again. Apparently there is more to it than meets the eye.

In her book “Unraveling Dynamics in Mediation“, Mayke Smit reveals the undercurrent that affects the
interaction between people in relationships and conflicts. She introduces the basic principles of
Systemic work, indicates how systemic patterns operate and invites you to see things from a
systemic perspective in order to achieve sustainable solutions.
Smit distinguishes three levels of dynamics that are of significance in mediation:
• The family dynamics on an individual level
• The dynamics between clients
• The dynamics between clients and Mediator

In the free online Mediation MasterMind Meeting next thursday, the 8th of October, at 8.00 pm (CEST)/7.00 pm UK time  we take a look at the three levels and we place the interventions within the Evolution System.

Your are welcome to join us:

Mayke Smit Mediation Systemic Work

Slachtoffer of dader in arbeidsrelatie

Een medewerkster had al langere tijd last van haar arm en schouder en kon daardoor niet goed haar werk meer uitvoeren. Haar werkgever hield in haar ogen weinig rekening met haar fysieke beperkingen en verweet haar dat ze zich aanstelde. Dit griefde haar enorm.

De werkgever op zijn beurt vond dat zij te weinig deed om ander soort werkzaamheden op te pakken. Hij vond ook dat ze door haar geklaag en negatieve houding een wissel trok op de andere medewerkers.

De verwijten waren niet van de lucht, maar ze waren ook allebei moe van het vechten. Ze wilden allebei de werkverhouding beëindigen.
Het was met name zuur omdat ze in het verleden een goede vriendschapsband hadden en zelfs samen op vakantie gingen. 

Bij mij aan tafel ging het alleen nog maar over de prijs van haar vertrek. 

In de ogen van de medewerkster was zij slachtoffer en hij dader. In de ogen van de werkgever was hij slachtoffer en zij dader. 

Wie heeft gelijk? Klopt het allebei? Is er nog een andere visie mogelijk? 

Ben jij een zoeker?

Mark heeft na een tocht langs verschillende baantjes, nu veel plezier in zijn werk en volgt allerlei opleidingen om zich nog verder te ontwikkelen. Als vanzelf komt van alles op zijn pad wat hem weer een mogelijkheid geeft op een nieuwe job. Zijn ouders vinden het maar niets dat hij om de paar jaar van baan verandert, want ze maken zich zorgen over de opbouw van zijn pensioen. Het gebeurde wel eens dat het niet goed afliep en dat Mark een tijdje zonder werk zat. Maar ze zijn ook trots op zijn carrière-stappen. Mark wilde ook steeds maar praten over wat er speelt en hoe hij zaken anders zou kunnen aanpakken. Dat vonden de ouders van Mark een beetje vermoeiend. Mark heeft dit in de gaten gekregen en vermoeit zijn ouders hier nu niet meer mee. Hij heeft een groepje gelijk geïnteresseerden om zich heen verzameld om mee te sparren. Mark is een zoeker. Zijn ouders zijn vinders.

In alle soorten relaties speelt het onderscheid tussen zoeker en vinder een grote rol. Vooral in familierelaties, maar met name in liefdesrelaties, kunnen de verschillen tot problemen leiden. Als de ene partner een zoeker is en de ander een vinder verschillen we zoveel in de aanpak van situaties en de manier van streven naar voldoening, dat het lastig is om de erkenning van de ander te krijgen voor wat ons beweegt. Deze erkenning voor wie we zijn vormt de kern van een relatie. Als dat moeizaam gaat, is dat een bron voor het ontstaan van conflicten.

Meer leren over dit onderwerp en hoe conflicten te voorkomen en op te lossen?